Växel: 0571-316 40
E-post: info@sotab.nu

Postadress:
SOTAB
Box 95
673 22 CHARLOTTENBERG

Besöksadress:
Snickarvägen 7
673 32 CHARLOTTENBERG